top of page

TTLS

quy hoc bong ttls

Tương Lai Tươi Sáng Là Sẻ Chia

Học để làm gì?


Đây là câu hỏi có giá trillion (ngàn tỷ) đô la vì sinh viên Mỹ đang nợ ngần ấy, nếu học xong không biết làm gì, một ngàn tỷ kia thật lãng phí.

Theo bài "Khi ai cũng đua học để làm... quan" của tác giả Trần Văn Tuấn trên VNN thì “Đa số sĩ tử trong các cuộc thi đều mong mình may mắn thi đậu để được làm Quan chứ không phải vì mục đích cao cả hay quốc gia đại sự.”

Còn theo giapschool, tác giả của clip này thì học là để biết, để làm, để sống và cuối cùng là để khẳng định mình. Xa hơn học để trở thành con người tự do và một công dân có trách nhiệm với triết lý "học không phải là đổ đầy một bát nước mà thắp lên một ngọn lửa".

Hãy xem clip và chiêm nghiệm về việc học cho riêng bạn!

#TinBlog

         TTLS Blog
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Bài viết mới
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Góc Học Bổng
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Học tiếng Anh
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Góc Du Học
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Ủng hộ Quỹ học bổng TTLS
bottom of page