TTLS

quy hoc bong ttls

Tương Lai Tươi Sáng Là Sẻ Chia

QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN


(Bấm vào đây để học bài tiếp theo)

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn - Pas Perfect Continuous

  • Khẳng định:S+ had + been + V_ing + O

  • Phủ định: S+ hadn’t+ been+ V-ing + O

  • Nghi vấn: Had+S+been+V-ing + O?

Từ nhận biết: until then, by the time, prior to that time, before, after. Cách dùng: Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động đã đang xảy ra trong quá khứ và kết thúc trước 1 hành động khác xảy ra và cũng kết thúc trong quá khứ

#I212thicobantrongtienganh

         TTLS Blog
Posts are coming soon
Stay tuned...
Bài viết mới
Posts are coming soon
Stay tuned...
Góc Học Bổng
Posts are coming soon
Stay tuned...
Học tiếng Anh
Posts are coming soon
Stay tuned...
Góc Du Học
Posts are coming soon
Stay tuned...
Ủng hộ Quỹ học bổng TTLS