top of page

TTLS

quy hoc bong ttls

Tương Lai Tươi Sáng Là Sẻ Chia

  • Ban Điều Hành

TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH


(Bấm vào đây để học bài tiếp theo)

Thì tương lai hoàn thành - Future Perfect

  • Khẳng định: S + shall/will + have + Past Participle

  • Phủ định: S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O

  • Nghi vấn: shall/will + NOT+ be + V_ing+ O?

Từ nhận biết: by the time and prior to the time (có nghĩa là before) Cách dùng: Thì tương lai hoàn thành diễn tả 1 hành động trong tương lai sẽ kết thúc trước 1 hành động khác trong tương lai. CHỦ TỪ + WILL + HAVE + QUÁ KHỨ PHÂN TỪ (PAST PARTICIPLE)

Bài viết mới
Góc Học Bổng
Học tiếng Anh
Góc Du Học
bottom of page