top of page

TTLS

quy hoc bong ttls

Tương Lai Tươi Sáng Là Sẻ Chia

TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH


(Bấm vào đây để học bài tiếp theo)

Thì tương lai hoàn thành - Future Perfect

  • Khẳng định: S + shall/will + have + Past Participle

  • Phủ định: S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O

  • Nghi vấn: shall/will + NOT+ be + V_ing+ O?

Từ nhận biết: by the time and prior to the time (có nghĩa là before) Cách dùng: Thì tương lai hoàn thành diễn tả 1 hành động trong tương lai sẽ kết thúc trước 1 hành động khác trong tương lai. CHỦ TỪ + WILL + HAVE + QUÁ KHỨ PHÂN TỪ (PAST PARTICIPLE)

#I212thicobantrongtienganh

         TTLS Blog
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Bài viết mới
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Góc Học Bổng
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Học tiếng Anh
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Góc Du Học
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Ủng hộ Quỹ học bổng TTLS
bottom of page