top of page

                   QUY TRÌNH XÉT TUYỂN QUỸ HỌC BỔNG TTLS

Điều 18. Đối tượng, điều kiện nhận hỗ trợ, tài trợ

 

1. Giai đoạn 1: Thực hiện trong 03 năm học (2016-2019)

- Chỉ tiêu: 02 học sinh.

- Giá trị học bổng: 9 triệu VNĐ/ học sinh/ năm học.

- Hình thức cấp học bổng: chia làm 02 lần, phát vào Lễ sơ kết HK1 và Lễ Tổng kết năm học.

- Đối tượng: học sinh giỏi nhất khối 11 và khối 12 của Trường THPT Nguyễn Trãi.

- Tiêu chí:

+ Điểm phẩy trung bình cuối năm học lớp 10 và lớp 11. Lấy em cao nhất khối.

+ Trường hợp có từ 02 em trở lên bằng phẩy nhau. Xét tiêu chí phụ tổng phẩy cuối năm của hai môn Toán và Văn của em cao hơn.

+ Trường hợp vẫn bằng nhau, xét tiếp tiêu chí phụ số phẩy cuối năm của môn Anh văn. Nếu vẫn tiếp tục bằng nhau thì Người có trách nhiệm sẽ quyết định dựa trên hoàn cảnh cá nhân của học sinh đó.

 

2. Giai đoạn 2: Thực hiện trong 03 năm học tiếp theo (2019-2022)

          - Mở rộng chỉ tiêu theo 04 hướng (tùy vào tình hình thực tế quỹ và do ban quản trị quỹ quyết định):

          + Tăng chỉ tiêu của Trường Nguyễn Trãi từ 01 em nhất khối thành 03 em nhất, nhì, ba khối.

          + Tăng chỉ tiêu bằng cách bổ sung chỉ tiêu nhất khối của các trường THPT khác trên địa bàn TP. PRTC.

          + Tăng chỉ tiêu bằng cách xét chọn thêm các em đạt giải cao trong kỳ thi Olympic hoặc kỳ thi HSG cấp Quốc gia.

          + Tăng chỉ tiêu bằng cách xét chọn Sinh viên Đại học năm nhất có tổng điểm thi “Kỳ thi Quốc gia” cao nhất của từng trường.

          - Thực hiện tăng thêm lần lượt từng hướng hoặc kết hợp song song cả 04 hướng nếu Quỹ đã phát triển đến mức cho phép thực hiện được.

          - Giá trị học bổng: giữ nguyên (hoặc có thể tính trượt giá theo mức 10%/năm, tùy tình hình thực tế - sao cho học sinh có thể đủ trang trãi chi phí học tập)

          - Hình thức cấp phát: không đổi

          - Tiêu chí:

          a) Đối với học sinh nhất, nhì, ba khối 11 và 12: không đổi.

          b) Đối với học sinh giỏi các kỳ thi cấp Quốc gia: chỉ xét trao cho các em có thành tích từ giải ba trở lên.

          c) Đối với Sinh viên Đại học: căn cứ tổng điểm ba môn xét chọn 01 em thủ khoa theo từng khối – ngành.

 

quy hoc bong ttls
bottom of page