top of page

ỦNG HỘ

quyhocbongttls.org

Tương Lai Tươi Sáng Là Sẻ Chia

Bạn có thể ủng hộ quỹ học bổng TTLS theo những cách khác nhau tùy theo khả năng của bạn.

Cách 1:

Chia sẻ các bài viết của chúng tôi mà bạn thấy hữu ích cho bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là các bạn trẻ. 

Cách 2:

Chia sẻ với chúng tôi những kinh nghiệm, những kỹ năng mà đã giúp bạn thành công trong học tập và xin học bổng du học. 

Cách 3:

Chia sẻ với chúng tôi những thông tin về học bổng và du học ở những nơi bạn đang làm việc, nơi đất nước bạn đang sống.

Cách 4:

Ủng hộ tài chính

(Hiện tại Ban Điều Hành chưa kêu gọi ủng hộ bằng cách này)

bottom of page