TTLS

quy hoc bong ttls

Tương Lai Tươi Sáng Là Sẻ Chia

How slang is "made" in English - bad-ass, wicked, deadly, sick


(Bấm vào đây để chọn bài học kế tiếp)

#II42learnenglishhowto

         TTLS Blog