Please reload

Bài viết mới

Giới thiệu trang web quyhocbongttls.org

1/1
Please reload

QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

September 16, 2016

 

 (Bấm vào đây để học bài tiếp theo)


Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn - Pas Perfect Continuous

  • Khẳng định:S+ had + been + V_ing + O

  • Phủ định: S+ hadn’t+ been+ V-ing + O

  • Nghi vấn: Had+S+been+V-ing + O?

Từ nhận biết: until then, by the time, prior to that time, before, after. 

Cách dùng: Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động đã đang xảy ra trong quá khứ và kết thúc trước 1 hành động khác xảy ra và cũng kết thúc trong quá khứ 
 

Share on Facebook
Please reload

         TTLS Blog

TTLS

quy hoc bong ttls

Tương Lai Tươi Sáng Là Sẻ Chia

Ủng hộ Quỹ học bổng TTLS
Góc Học Bổng
Please reload

Học tiếng Anh
Please reload