GÓC HỌC TIẾNG ANH

quy hoc bong ttls

Tương Lai Tươi Sáng Là Sẻ Chia

Phỏng vấn xin việc trong tiếng anh – Job interview - part 2

Meeting - Đi đến thỏa thuận - Reaching an agreement

Cách đàm phán tiếng anh – Dealing with difficult clients.

Xử lý khi gọi nhầm số - Wrong number

Ghi lại tin nhắn - Taking a message.

Kỹ năng hẹn gặp qua điện thoại - Making appointment

Viết sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh - Curriculum vitae (CV)

Tiếng anh thư tín - Bài khái quát

Kết thúc một bài thuyết trình - Ending a presentation

Thuyết trình bằng tiếng anh – Body of presentation

Thuyết trình bằng tiếng anh – Presentation

Phỏng vấn xin việc trong tiếng anh – Job interview

Nói chuyện qua điện thoại – Telephoning

Cuộc họp trong tiếng anh – Meeting

Cách viết thư xin việc – Application letter

Cách viết thư xin nghỉ việc - Resignation letter

Cách viết thư xin nghỉ phép – Leave of absence letter

Cách viết thư báo bằng tiếng anh – Memorandum Memo.

Cách viết email bằng tiếng anh – Email writing.

Cách ghi biên bản cuộc họp trong tiếng anh – Minutes.

Cách đàm phán tiếng anh – Negotiation.

1/1
Please reload

Các chuyên

mục cơ bản